Rycerska Droga Krzyżowa AD 2021

Leszek Kuna: Wiwat Jezus! Zacni Bracia!

Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post a w nim nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Proponuję Wam przejście naszą Rycerską Drogę Krzyżową, wzorowaną na sprawdzonym wzorze Ekstremalnej Drogi Krzyżowej EDK (Wyzwanie-Droga-Zmaganie-Spotkanie z Nim).

Jest już ustalona data naszej Rycerskiej Drogi Krzyżowej. To sobota 20.03.br. Rozpoczęcie Mszą św w katedrze o godz. 8.00.
Droga Krzyżowa z bł. ks. McGivneyem:

 • Data: sobota 20.03.2021
 • Orientacyjna odległość do przejścia – 18 km 680 m
 • Orientacyjny czas przejścia: 3 godz.55 min + czas na rozważania
 • Idziemy w milczeniu
 • Bierzemy ze sobą Krzyż
 • Rozważania są na stronie EDK rok 2021 (będzie do dyspozycji niewielka ilość w wersji papierowej)
 • Rozpoczynamy Mszą świętą w Katedrze o godz. 8.00
 • Idąc stosujemy przepisy BRD
 • plik z rozważaniami:

A oto szczegóły i trasa naszej Rycerskiej Drogi Krzyżowej:

 • I. STACJA JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY. Modlimy się przy Krzyżu misyjnym przy kościele katedralnym. Odległość do następnej Stacji: 1.5 km, czas przejścia:15 min
 • II. STACJA JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA. Krzyż misyjny przy kościele Chrystusa Nauczyciela przy ul. Chałubińskiego na Plantach. Odległość do następnej Stacji:1,5 km, czas przejścia: 20 min
 • III. STACJA PIERWSZY UPADEK POD KRZYŻEM Krzyż misyjny przy kościele Św. Teresy na Borkach. Odległość do następnej Stacji 3,1km, czas 31 min. Idziemy cały czas wzdłuż ul. Wierzbickiej
 • IV. PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ. Krzyż misyjny przy kościele Matki Odkupiciela na osiedlu Południe II przy ul. Wierzbickiej. Odległość do następnej Stacji: 1,4 km, czas 15 min. Idziemy w dół ul. Czarnoleską i na ostrym zakręcie tej ulicy, kierujemy się prosto, by po ok.100 m skręcić w lewo w wydrukowaną ul. Gębarzewską i po chwili dojść do kościoła
 • V. STACJA SZYMON Z CYRENY POMAGA JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ Krzyż misyjny przy kościele Chrystusa Dobrego Pasterza. Odległość do następnej Stacji: 2,2 km, czas: 23 km. Idziemy w prawo brukową ul. Zagonową, by za posesję nr 39 skręcić w lewo i ukośnie przez nieużytek dojść do ul. Tygodniowej i w prawo tą gruntową ulicą dojść do budowanej trasy NS. Wzdłuż torów wyjeżdżonym śladem gruntowej drogi dochodzimy do ul. Wjazdowej i skręcamy przez przejazd w ul. Gajową, Południową, mijamy światła na skrzyżowaniu i dochodzimy do kościoła Ojców Pallotynów przy ul. Wiejskiej
 • VI. STACJA WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI. Krzyż misyjny przy kościele Św. Józefa. Odległość do następnej Stacji: 1,1km, czas: 19 min. Idziemy cały czas ul. JPII, by przed stacją benzynową skręcić na przejściu i obok oczka wodnego dojść do kościoła przy ul. Kwiatkowskiego
 • VII. STACJA DRUGI UPADEK JEZUSA. Figurka MB przy kościele św. Rafała Kalinowskiego. Odległość do następnej Stacji: 2.37km, czas przejścia 19 min. Mijamy rondo idziemy ul. Kwiatkowskiego i ukośnie przez Park Ruzika dochodzimy do ul. Słowackiego i kościoła
 • VIII. STACJA JEZUS SPOTYKA NIEWIASTY PŁACZĄCE. Modlimy się przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odległość do następnej Stacji 1,56 km. Czas przejścia: 12 min. Idziemy ul. Kościelną na końcu ulicy skręcamy w lewo w ul. Odrodzenia i zaraz skręcamy w prawo w ul. Szczecińską
 • IX. STACJA TRZECI UPADEK POD CIĘŻAREM KRZYŻA. Krzyż misyjny przy kościele św. Urszuli Ledóchowskiej. Odległość do następnej Stacji: 2,65km. Czas przejścia: 33 min. Idziemy wzdłuż ul. Szczecińskiej, potem ul. Puławską, Górną, przechodzimy na przejściu ruchliwą ul. Lubelską przechodzimy wiaduktem, idziemy do ul. 25 Czerwca i ul. Kelles-Krauza
 • X. STACJA JEZUS Z SZAT OBNAŻONY. Krzyż misyjny przy kościele św. Rodziny przy ul. Kelles-Krauza. Odległość do następnej Stacji: 0,9 km. Czas przejścia: 11min
 • XI. STACJA PAN JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY. Figura Jezusa Miłosiernego przed Kościołem MB Miłosierdzia przy ul. Miłej. Odległość do następnej Stacji: 0.6 km. Czas przejścia: 24 min
 • XII. STACJA JEZUS UMIERA NA KRZYŻU. Kościół Garnizonowy. Po rozważaniu kierujemy się do radomskiej Fary
 • XII. STACJA JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA. Po rozważaniu przy Krzyżu misyjnym kierujemy się do ostatniej Stacji tj.do kościoła św. Trójcy
 • XIV. STACJA JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY. W kościele Ojców Jezuitów kończymy nasze rozważania i naszą Rycerską Drogę Krzyżową wzorowaną na sprawdzonym wzorze EDK.

Pamiętajcie! Bierzemy ze sobą Krzyż. Rozważania są na stronie EDK Rozważania 2021. Będzie przygotowana także wersja papierowa. Nasza Droga Krzyżowa ma charakter indywidualnego przeżycia połączonego z trudem ok. 20 km marszu.

A może Ty Bracie zechcesz pójść także pełną Ekstremalną Drogą Krzyżową, na jedną z 5 tras z Radomia do Skrzyńska lub Skarżyska-Kamiennej? Zapewniam Cię, mimo trudu warto to przeżyć dla radości z Nim spotkania…