Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

„Tradycyjnie w czwartek,  Chrystus znalazł czas by z naszą ludzką pomocą przejść ulicami naszego miasta. Szedł pod postacią chleba, bo jak sam mówił dając chleb apostołom podczas ostatniej wieczerzy – ” Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje”. Mamy odpowiedzieć na te słowa Jezusa bo w nich zawarte jest całe nasze życie. Chrystus czeka na nas, oczekuje byśmy odpowiedzieli na jego słowa, chce byśmy byli obdarowani jego częścią. Mówi do nas –  Bierzcie! Czy my chcemy brać? Czy my chcemy być obdarowanymi? By być obdarowanym i brać, trzeba przyjść, przyjść i dziękować, przyjść z czystym sercem, przyjść z pokorą a w tedy On będzie dla nas łaską i wielkim darem. Przyjście do Chrystusa bez wiary, w grzechu, jest zagładą naszego życia. Chrystus idzie by nawracać, umacniać, pocieszać, zapraszać – idzie by służyć, przecież mówił: „Nie przyszedłem aby mi służono”. Szedł by nas uczyć służyć, służyć wszystkim tym, którzy tej służby potrzebują i od nas oczekują ale czy my ich zaważamy…”

Centralną uroczystością Bożego Ciała była procesja na terenie naszej Rady 16385, która rozpoczęła się koncelebrowaną mszą św. w kościele farnym p.w. Św. Jana pod przewodnictwem proboszcza  parafii ks. Mirosława Nowaka. Następnie pod przewodnictwem ordynariusza diecezji radomskiej ks. bpa Henryka Tomasika wyruszyła ulicami: Rwańską, Pl. Kazimierza Wielkiego, Żeromskiego, Moniuszki i Sienkiewicza, zatrzymując się na modlitwie przy czterech ołtarzach zlokalizowanych przy kościołach: Św. Trójcy, O.o. Bernardynów, Garnizonowym i radomskiej Katedrze. Rycerze z naszej Rady dbali o bezpieczeństwo podczas procesji asystując Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie a od kościoła Garnizonowego niosąc baldachim i pomagając nieść Chrystusa kapelanowi naszej Rady ks. Krzysztofowi Ćwiekowi.

Dziękujemy wszystkim braciom za udział w procesji.

Robert Topór

Poniżej kilka zdjęć z tej uroczystości