Październikowe spotkanie Rady 16385

W dniu 8 października, tym razem o godz. 18, odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie Rady 16385. Gościem Rady był Delegat Rejonowy Andrzej Trzosek. Zebranie poprowadził Wielki Rycerz Wojciech Barankiewicz, który rozpoczął od zainicjowania wspólnej modlitwy. Kronikarz Rady Henryk Skrzyński odczytał protokół z poprzedniego spotkania, który zebrani zaakceptowali poprzez aklamację.

W poprzednim miesiącu nasi Bracia wzięli udział w:

  • 166. comiesięcznej mszy św. w intencji ojczyzny w kościele garnizonowym przy placu Konstytucji 3 Maja
  • comiesięcznej mszy św. w intencji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w kościele p.w Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Miłej
  • Odpustowej Mszy św. w parafii p.w. św. Wacława
  • Pielgrzymce Rycerzy Kolumba do Najświętszej Panny na Jasną Górę w Częstochowie – o wrażeniach opowiedział Brat Leszek Kuna.

W planach jest:

  • w dniu 15.10 – spotkanie Grupy Inicjacyjnej I st. w celu przećwiczenia ceremoniału (szczegóły poda w SMS-sie Wielki Rycerz)
  • w dniu 12.11 – rocznica powołania kard. Stefana Wyszyńskiego na Prymasa Polski (1948)
  • w dniu 17.11 – Dzień Skupienia dla Rycerzy Kolumba z rad radomskich w kościele przy ul. Miłej
  • planowana jest też kolejna wywózka makulatury. Chętni do pomocy przy załadunku powinni kontaktować się z bratem Sławomirem.

Brat Sławomir Jagiełło poinformował o zaawansowaniu prac przy grobach, którymi zajmuje się nasza Rada. Pozostały kwestie kosmetyczne. Następne prace (o ile pogoda pozwoli) w najbliższą sobotę o godz. 8.00. Chętni do wsparcia niech kontaktują sie z bratem Sławkiem!

W drugiej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawej relacji księdza misjonarza Piotra Popisa (popartej wieloma zdjęciami) z jego kilkuletniej pracy w Zambii.

 Zdjęcia z relacji przedstawionej w gazecie Echo Dnia

Następne spotkanie Rady w dniu 12 listopada o godz 19.00 (po Mszy św. w katedrze o godz. 18) w naszej Sali Rycerskiej!