UWAGA – 4 listopada uroczyste wprowadzenie funkcjonariuszy naszej Rady na urząd

4 listopada w naszej katedrze odbędzie się uroczyste wprowadzenie funkcjonariuszy na urzędy Rady Rycerzy Kolumba nr 16385 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w roku bratnim 2018/2019.

Uroczystość poprzedzi Msza św. w naszej intencji, którą celebrował będzie biskup Piotr Turzyński – Rycerz Rady Kolumba nr 16385.

Zapraszamy wszystkich członków naszej Rady (szczególnie funkcjonariuszy!) wraz z rodzinami do uczestnictwa w tej Mszy św. i naszej uroczystości.

Po wprowadzeniu przewidziany jest mały poczęstunek w naszej Sali Rycerskiej.

 

UWAGA!   14 listopada o godz. 19 w naszej Sali Rycerskiej odbędzie się inicjacja I stopnia nowych braci, którą poprowadzi nasz zespól inicjacyjny.

Bracia, którzy mają kandydatów na nowych braci proszeni są o kontakt z Wielkim Rycerzem Wojciechem Barankiewiczem!