Instalacja Funkcjonariuszy Rady

25 wrobraz-446ześnia 2016 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie funkcjonariuszy na urzędy Rady Rycerzy Kolumba nr 16385 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy radomskiej katedrze.

Zanim rozpoczęła się uroczystość, Rycerze Kolumba z rodzinami uczestniczyli w Mszy św. w radomskiej Katerze, której przewodniczył bp Piotr Turzyński – Rycerz Rady Kolumba nr 16385.

Ceremonię uroczystego wprowadzenia funkcjonariuszy Rady poprowadził delegat Rejonowy brat Leszek Jagiełło, a insygnia – symbole władzy, wręczał Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Andrzej Anasiak.

Na urząd kapelana Rady został powołany ks. kan. Krzysztof Ćwiek, zaś Wielkim Rycerzem Rady został Wojciech Barankiewicz.

Po ceremonii wprowadzenia funkcjonariuszy, wszyscy bracia z Rady wraz gośćmi udali się na słodki poczęstunek.

Wojciech Barankiewicz – Wielki Rycerz