Dzień Skupienia radomskich Rad Kolumba

W dniu 17 listopada w dolnym kościele M.B. Miłosierdzia przy ul. Miłej, bracia z Rady 14004 zorganizowali Dzień Skupienia dla radomskich Rad Rycerzy Kolumba rejonu 2 i 29. Przewodnim tematem spotkania było stwierdzenie „JESTEM ŚWIADKIEM WIARY”.

Zgromadzeni Bracia Rycerze wysłuchania nauk ks. Piotra Popisa, który wygłosił konferencje  na temat świadectwa wiary i warunków dla jej pełnego świadczenia przez katolickich mężczyzn. Ksiądz Piotr do niedawna pracował jako misjonarz w Zambii i podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z misji. W przerwie, bracia rycerze spotkali się przy kawie oraz słodkich wypiekach.

W modlitewnym skupieniu  adorowali Najświętszy Sakrament . Była także okazja do skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej. Modląc się za Rycerzy Kolumba i ich rodziny wszyscy wzięli udział we Mszy Świętej. Na zakończenie spotkania Kapelan ks. Wiesław Lenartowicz wygłosił naukę i poprowadził wspólną modlitwę Koronką  do  Miłosierdzia Bożego.

Rycerski Dzień  Skupienia nie miałby miejsca gdyby nie szczególne zaangażowanie Braci Rycerzy z Rady 14004.  Serdeczne podziękowania dla Was za Wasze oddanie sprawie rycerskiej!

Z naszej Rady w Dniu Skupienia wzięło udział kilkunastu braci (patrz zdjęcia). Na zaproszenie braci Wojciecha Barankiewicza i Sławomira Jagiełły po zakończeniu nauk i modlitw odbyło się także mniej oficjalne, koleżeńskie spotkanie Braci z naszej Rady.

Serdecznie zapraszamy braci rycerzy na następny Dzień Skupienia!