Funkcjonariusze Rady

Funkcjonariusz Rady 16385
   Funkcjonariusze Rady 16385

Funkcjonariusze Rady 16385 na rok bratni 2023/2024:

Wielki Rycerz               –  Mieczysław Bartodziej
Z-ca Wielkiego Rycerza           –  Wojciech Barankiewicz
Kanclerz                      –  Leszek Kuna
Kustosz                       –  Leszek Pietruszczak
Kronikarz              – Andrzej Rychlicki    – 
Radca                         –  Sławomir Jagiełło
Skarbnik                     –  Wiesław Zawisza
Straż Wnętrza             –  Rafał Glogier
Strażnik Bram             –  Piotr Gola
Powiernik I roku          –  Lech Skoneczny
Powiernik II roku         – Henryk Wróbel
Powiernik III roku        – Mirosław Sambor
Lektor                         – Artur Magiera
Kapelan                       – ks. kan. Krzysztof Ćwiek
Funkcjonariusz Rady 16385
   Funkcjonariusze Rady 16385

Funkcjonariusze Rady 16385 na rok bratni 2022/2023:

Wielki Rycerz               –  Artur Magiera
Z-ca Wielkiego Rycerza           –  Wojciech Barankiewicz
Kanclerz                      –  Leszek Kuna
Kustosz                       –  Leszek Pietruszczak
Kronikarz                    –  Mieczysław Bartodziej
Radca                         –  Sławomir Jagiełło
Skarbnik                     –  Wiesław Zawisza
Straż Wnętrza             –  Rafał Glogier
Strażnik Bram             –  Piotr Gola
Powiernik I roku          –  Lech Skoneczny
Powiernik II roku         – Sławomir Jagiełło
Powiernik III roku        – Mirosław Sambor
Lektor                         – Henryk Wróbel
Kapelan                       – ks. kan. Krzysztof Ćwiek
Funkcjonariusz Rady 16385
   Funkcjonariusze Rady 16385

Funkcjonariusze Rady 16385 na rok bratni 2021/2022:

Wielki Rycerz               –  Artur Magiera
Z-ca Wielkiego Rycerza           –  Wojciech Barankiewicz
Kanclerz                      –  Leszek Kuna
Kustosz                       –  Leszek Pietruszczak
Kronikarz                    –  Mieczysław Bartodziej
Radca                         –  Andrzej Rychlicki
Skarbnik                     –  Wiesław Zawisza
Straż Wnętrza             –  Mariusz Fabiszewski
Strażnik Bram             –  Piotr Gola
Powiernik I roku          –  Lech Skoneczny
Powiernik II roku         – Sławomir Jagiełło
Powiernik III roku        – Mirosław Sambor
Lektor                         – Henryk Wróbel
Kapelan                       – ks. kan. Krzysztof Ćwiek

W dniu 13.05.2019 odbyły się wybory funkcjonariuszy Rady 16385 na rok bratni 2019/2020. Od września nowi funkcjonariusze to:

WIELKI RYCERZ                      – Wojciech Barankiewicz
Z-CA WIELKIEGO RYCERZA  – Mirosław Sambor
KANCLERZ                                – Leszek Kuna
SKARBNIK                                 – Wiesław Zawisza
KRONIKARZ                              – Henryk Skrzyński
KUSTOSZ –                                – Leszek Pietruszczak
STRAŻNIK WNĘTRZA              – Mariusz Fabiszewski
STRAŻNIK BRAM                     – Rafał Glogier
ADWOKAT                                – Andrzej Rychlicki
LEKTOR                                     – Henryk Wróbel
      POWIERNIK 1 roku               – Mieczysław Bartodziej
     POWIERNIK 2 roku               – Henryk Wróbel
     POWIERNIK 3 roku               – Artur Magiera

Funkcjonariusze Rady 16385 w roku bratnim 2018/2019:

WIELKI RYCERZ                      – Wojciech Barankiewicz

Z-CA WIELKIEGO RYCERZA  – Artur Magiera

KANCLERZ                                – Leszek Kuna

SKARBNIK                                 – Wiesław Zawisza

KRONIKARZ                              – Henryk Skrzyński

KUSTOSZ –                                – Leszek Pietruszczak

STRAŻNIK WNĘTRZA              – Mariusz Fabiszewski

STRAŻNIK BRAM                     – Rafał Glogier

ADWOKAT                                – Andrzej Rychlicki

LEKTOR                                     – Henryk Wróbel

POWIERNIK 1 roku               – Sławomir Jagiełło

POWIERNIK 2 roku               – Henryk Wróbel

POWIERNIK 3 roku               – Mirosław Sambor


Funkcjonariusze w roku bratnim 2016/2017:

WIELKI RYCERZ                      – Wojciech Barankiewicz

Z-CA WIELKIEGO RYCERZA  – Artur Magiera

KANCLERZ                                – Leszek Kuna

SKARBNIK                                 – Wiesław Zawisza

KRONIKARZ                              – Henryk Skrzyński

KUSTOSZ –                                – Zygmunt Śledź

STRAŻNIK WNĘTRZA              – Wiktor  Karbarz

STRAŻNIK BRAM                     – Rafał Glogier

ADWOKAT                                – Andrzej Rychlicki

LEKTOR                                     – Henryk Wróbel

POWIERNIK 1 roku               – Leszek Pietruszczak

POWIERNIK 2 roku               – Robert  Topór

POWIERNIK 3 roku               – Mirosław Sambor