Kapelan Stanowy

Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo został Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce.

Poprzednim Kapelanem Stanowym był ś. p. kardynał Franciszek Macharski.

W czasie uroczystego spotkania z funkcjonariuszami Rady Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce w dniu 27 maja 2017 roku arcybiskup Wacław Depo wręczył list potwierdzający przyjęcie nominacji, w którym napisał:

„Mając świadomość wielości zadań oraz potrzebę zapewnienia duchowego kierownictwa Rycerzy Kolumba w Polsce, powierzam swoją służbę Chrystusowi, Jedynemu Odkupicielowi Człowieka. Przyzywam wstawiennictwa Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, prosząc o nieustanne napełnianie Darami Ducha Świętego dla jak najlepszego wypełnienia powołania duchowego przewodzenia wiernym ku świętości. Swoją posługę powierzam również modlitewnemu wsparciu wszystkich Braci Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce”.