Kalendarium

Tu znajduje się kalendarium ważnych wydarzeń dla Rady.

Zamieszczamy także kalendarium wydarzeń ważnych dla Radomia i całej diecezji.